Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE: SUP09/2023

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi  Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)


SUPERWIZJA SUP09/01/2022 (ONLINE)  

Terminy: 21 stycznia 2023 roku, soboty

pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą

Godziny zajęć: 09.00 – 15.30, 8 godzin dydaktycznych  i 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 320,00  PLN  

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi:

 • intensywna praca w małej grupie 6 osób
 • zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z param
 • zajęcia odbywają się w soboty
 • kontynuacja SUP09/01/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP09/03/2023 (ONLINE)

Termin: 06 lutego 2023 roku, poniedziałki

pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą

Godziny zajęć 08.00 – 14.30, 8 godzin dydaktycznych  i dwie przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 320,00 PLN 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi:

 • intensywna praca w małej grupie 6 osób
 • zajęcia przeznaczone dla terapeuów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z parami
 • pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą
 • istnieje możliwość dołączenia do grupy, w miarę zwalniania się miejsc
 • zajęcia odbywają się w poniedziałki
 • kontynuacja SUP09/03/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowySUPERWIZJA SUP09/04/2023(ONLINE)

Terminy: 28 stycznia 2023 roku, soboty

pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą

Godziny zajęć: 09.00 – 15.30, 8 godzin dydaktycznych oraz 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 320,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi:

 • intensywna praca w grupie 6 osób, zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z parami
 • istnieje możliwość dołączenia do grupy, w miarę zwalniania się miejsc.
 • zajęcia odbywają się w soboty
 • kontynuacja SUP09/04/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP09/05/2023 (ONLINE)

Terminy: sześcioosobowa grupa zamknięta, terminy zostaną uzgodnione z grupą   

Godziny zajęć: 5 godzin  dydaktycznych oraz 15 minutowa przerwa 

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 250,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi:

 • intensywna praca w grupie 6 osób, zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z parami
 • istnieje możliwość dołączenia do grupy, w miarę zwalniania się miejsc.
 • zajęcia odbywają się w soboty
 • kontynuacja SUP09/05/2022

Zgłoszenia: rekrutacja zamknięta

SUPERWIZJA SUP09/IND/2023 ( ONLINE)

Superwizja indywidualna

Terminy: do uzgodnienia

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub więcej sesji

Miejsce szkolenia:

platforma ZOOM; Skype: ziolkowska_szyszlo 

Poznań, miejsce działalności prowadzącej lub superwizowanego

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

UWAGI:

 • analiza przypadków i praca w systemach: wewnętrznym superwizowanego; relacji z klientami/pacjentami lub współpracownikami, partnerami; organizacyjnym (np. ośrodek, poradnia, szpitala, NGO)
 • daje możliwość tworzenia projektu rozwoju zawodowego lub kariery oraz analizy: funkcjonowania zawodowego, realizacji celów zawodowych i rozwojowych, kierowania karierą, planowania rozwoju wybranych kompetencji oraz działań związanych z profilaktyką wypalenia zawodowego
 • wsparcie w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym
 • wzbogacona coachingowymi metodami pracy; praca na sesjach oraz pomiędzy nimi (zadania superwizyjne)
 • zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy