Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty PTP

Zawartość godzinowa kursu:

Trening interpersonalny w konwencji systemowej w ramach Kursu Atestowanego WTTS 60 godz.
Podejście systemowe w ramach Kursu Podstawowego i Kurs Zaawansowanego WTTS 340 godz.
Podejście behawioralno-poznawcze w ramach Kursu Atestowanego WTTS 100 godz.
Podejście ericksonowskie w ramach Kursu Atestowanego WTTS 100 godz.
Podejście psychodynamiczne w ramach Kursu Atestowanego WTTS 100 godz.
Inne zagadnienia teoretyczno-warsztatowe WTTS 115 godz.
Superwizje indywidualne i grupowe (zgodne z aktualnymi wymogami PTP) 150 godz.
Doświadczenia własne indywidualne i grupowe (zgodne z aktualnymi wymogami PTP) 250 godz.
Pięć opisów procesów terapeutycznych  
Razem 1215 godz.

Dodatkowo do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego konieczne będzie zaliczenie (poniższych wymogów kurs realizowany w WTTS nie obejmuje):

Staż w atestowanych przez PTP ośrodkach psychoterapeutycznych 360 godz.
Praktyka psychoterapeutyczna 2 lata
Egzamin organizowany przez PTP  
Z aktualnymi wymogami* do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego można zapoznać się na stronie internetowej SNPPTP.
Lista akredytowanych ośrodków stażowych, znajdująca się na stronie internetowej SNPPTP.

* Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe wymogi:

  1. Odbyły 150 godzin dydaktycznych superwizji, prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Co najmniej 60 sesji powinno być przeprowadzone przez superwizora rekomendującego (z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
  2. a) W szczególnych przypadkach kandydat może skorzystać z 30 sesji superwizji u superwizora z innego towarzystwa psychoterapeutycznego, przy spełnieniu łącznie trzech kryteriów poniżej:- towarzystwo musi mieć charakter naukowy oraz uznaną pozycję krajową lub międzynarodową,- superwizor musi być superwizorem danego towarzystwa według zasad obowiązujących w tym towarzystwie,- superwizja realizowana u superwizora z innego towarzystwa musi być zaakceptowana przez superwizora rekomendującego.[Uchwała SNP i SNTR nr 1/14.04.2017]
  3. a) Po rozpoczęciu całościowego kursu psychoterapii odbyły staż w wymiarze 360 godz. we wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku/ośrodkach lub b) Pracują w ośrodku akredytowanym i odbyły staż w wymiarze 120 godz. w innym wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku o odmiennym podejściu”. [Uchwała XXIX SNP i SNTR z dnia 09.03.09].c) Staż można odbyć w różnych ośrodkach pod warunkiem, że żadna z części nie będzie mniejsza niż 120 godzin. [Uchwała SNP i SNTR nr 8/27.02.2014].