Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

2018

18 grudnia 2018

 • Informujemy, że dnia 15.01.2019 o godzinie 13.00 w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62B/19, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie WTTS (przewidywany czas trwania zebrania: około 15 minut)

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 05.01.2019 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Marcelińskiej 62B/19 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową.

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie funkcji pełnomocnika Zarządu WTTS oraz kandydatów na to stanowisko
  4. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatur na stanowisko pełnomocnika Zarządu WTTS
  2. Wolne głosy

05 listopada 2018

 • Niezwykle miło jest nam zaprezentować stronę internetową WTTS w nowej odsłonie. Uwzględniając głosy naszych Członków dokonaliśmy unowocześnień oraz zmian. Mamy nadzieję, że nowa szata naszej strony będzie się wszystkim podobać a jej funkcjonalność uczyni ją bardziej użyteczną.  Informujemy również, że nowy program 2019/2020 ukaże się niebawem.

16 kwietnia 2018

 • Informujemy, że dnia 17.05.2018 o godzinie 19.00 w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62B/19, odbędzie się sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 05.05.2018 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Marcelińskiej 62B/19 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową.

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej WTTS nt. przedstawionych sprawozdań
  5. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  2. Wolne głosy
 • Uwaga: w dniach 01-02 czerwca 2018 odbędzie się piewrszy zjazd szkolenia seminaryjnego do Certyfikatu Superwizora SNP PTP. Są jeszcze miejsca. Więcej...
 • Uwaga: warsztat LAST MINUTE - Borderline systemowo - systemowa wędrówka po krawędzi. Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach. Więcej...

11 marca 2018

 • Uwaga: zmiana terminu kursu podstawowego psychoterapii systemowej KP02/2018 (POZNAŃ). Więcej...
 • Najbliższe spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego odbędzie się w środę 11 kwietnia, o godzinie 18:30, w siedzibie WTTS. Członkowie Nadzwyczajni WTTS zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie maila na skrzynkę WTTS.

01 lutego 2018

 • Uwaga: zmiana terminu doświadczeń własnych DW11/2018 (WROCŁAW). Więcej...
 • Najbliższe spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego odbędzie się w środę 31 stycznia, o godzinie 18:30, w siedzibie WTTS. Członkowie Nadzwyczajni WTTS zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie maila na skrzynkę WTTS.
 • W dniach 2-3 lutego 2018 odbędzie sę warsztat Michała Jasińskiego "Terapia koherencji i prokrastynacja". Więcej...