Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

2011

10 grudnia 2011

 • Nowy Program 2012. Więcej...
 • Korekta terminów Kursów Zaawansowanych Terapii Systemowej KZ01/2011 i KZ02/2011
 • Ważne zmiany organizacyjne w Kursie Atestowanym SNP PTP - ATS01/2011. Więcej...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2011 ruszy kolejna edycja kursu atestowanego przez PTP. Więcej...
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym.
  Zobacz tekst dokumentu ...

15 listopada 2011

 • Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia superwizyjne we Wrocławiu.
  Termin: 26-27.11.2011

  Godziny zajęć: sobota - 09:00-18:30; niedziela - 09:00-17:45 (21 godz. szkoleniowych)
  Adresat: osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez WTTS (kursy podstawowe, zaawansowane terapii systemowej)
  Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz
  Koszt: 420,00 PLN (płatne na adres i konto WTTS – z dopiskiem przy wpłacie: imię i nazwisko uczestnika, SUP W-w 26-27.11.11, M.Kasprowicz). Wpłaty dokonujemy dopiero w momencie potwierdzenia przez WTTS przyjęcia na zajęcia.
  Miejsce: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/4, 50-347 Wrocław, tel./fax. 71 332 36 70, tel./fax. 71 361 60 35
  Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20.11.2011. Zgłoszenia przesyłamy wyjątkowo zwykłym mailem pod adres WTTS.

31 października 2011

 • Korekta terminu Doświadczeń Własnych DW11/2011. Są jeszcze wolne miejsca! Więcej...

30 sierpnia 2011

06 kwietnia 2011

24 lutego 2011

 • Uwaga: informujemy, że termin rozpoczęcia Kursu Podstawowego Terapii Systemowej KP02/2011 (Poznań) został przesunięty na 16-17.04.2011 SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!

18 stycznia 2011

 • Uwaga: są już opublikowane miejsca szkoleń najbliższych zjazdów Kursów Zaawansowanych! Więcej...
 • Uwaga: W dniu 24 września 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 18 listopada 2010 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. Wśród szeregu zmian uwagę zwracają te dotyczące zwolnień od podatku VAT, a wśród nich ograniczenie zakresu zwolnienia dla usług edukacyjnych.
  WTTS analizuje obecnie sytuację celem optymalnego przygotowania się do tych zmian, mając na uwadze dobro wszystkich szkolących się osób. Nie można jednak na ten moment przewidzieć czy uda się nam utrzymać aktualne ceny proponowanych szkoleń.
  Będziemy informować na bieżąco!