Warsztaty

Spotkania służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii i doradztwie  systemowym.

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w warsztatach będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno-warsztatowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.

WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 

Zajęcia planowane na 2018: