Forum

Spotkania służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii głównie w ujęciu systemowym.

Uczestnictwo w forum będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno - warsztatowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski
WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie forum

Forum na 2018 nie są planowane

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH!!!  >>>