Superwizje

Superwizja to profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej oraz wsparcie w doskonaleniu zawodowym. Przedmiotem superwizji może być oddziaływanie w ramach systemów terapeutycznych (terapeuta - pacjent, rodzina), wzajemne interakcje, wzorce zachowań i procesów.

Superwizja systemowa pobudza przyjmowanie zewnętrznej perspektywy i poprzez porównanie wielu kątów widzenia tworzy multiperspektywiczność, dzięki specyficznemu widzeniu każdego z uczestników superwizji.

Superwizja dotyczy zarówno zadań jak i procesów. Konkretne zadanie superwizji negocjują między sobą superwizor i osoba superwizowana. Superwizja to obustronnie tworzone, nowe znaczenia i generowanie nowych rozwiązań w działaniach.

Postawa w superwizji oparta jest na zasadach neutralności, wrażliwości na kontekst. W postępowaniu superwizyjnym bardzo ważny jest zarówno respekt w stosunku do uczestniczących osób jak i brak respektu wobec idei kierujących działaniami.

Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej prowadzą superwizje. Zajęcia te mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. Maksymalna liczebność grupy wynosi 12 osób (maksymalna ilość jest dopuszczalna przy superwizjach prowadzonych przez parę superwizorów).

Koszt szkolenia: wysokość opłat podana jest dla 8-10 osobowej grupy

Koszt superwizji indywidualnej:

Zasady:

 • uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny. O rezygnacji z miejsca w grupie należy poinformować minimum 1 spotkanie wcześniej
 • prowadzacy ma prawo odwołać zajęcia jeśli zbierze się mniejsza ilość osób

Odbyte godziny superwizji będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Superwizje są wymogiem koniecznym na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.
 

Lista superwizorów WTTS - więcej...
 

Zajęcia planowane na 2017:


SUPERWIZJA  SUP 01/2017 (WARSZAWA)

Termin: 9 stycznia 2017

Prowadzenie:   mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 9.30-15.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Cieszkowskiego 1/3, lok 179, Warszawa

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w poniedziałki
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP02/2017 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 11 stycznia 2017
 2. 15 lutego2017
 3. 15 marca 2017
 4. 19 kwietnia 2017
 5. 17 maja 2017
 6. 21 czerwca 2017
 7. 13 września 2017
 8. 11 października 2017
 9. 08 listopada 2017
 10. 06 grudnia 2017

Prowadzenie: mgr Tomasz Basiński (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-15.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w środy
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP04/2016 Poznań zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 03/2017 (BYDGOSZCZ)

Termin: 12 stycznia 2017

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Miejsce szkolenia: Królowej Jadwigi 18, pok. 316, Bydgoszcz

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w czwartki
 • pozostałe terminy ustalane na bieżąco z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 04/2017 (WARSZAWA)

Termin13 stycznia 2017

Prowadzenie: mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 9.30-15.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Tyszkiewicza 21, Warszawa

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • pozostałe  daty do uzgodnienia z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 05/2017 (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 18 stycznia 2017
 2. 22 lutego 2017
 3. 22 marca 2017
 4. 26 kwietnia 2017
 5. 24 maja 2017
 6. 28 czerwca 2017
 7. 20 września 2017
 8. 18 października 2017
 9. 15 listopada 2017
 10. 13 grudnia 2017

Prowadzenie: mgr Tomasz Basiński (WTTS)

Godziny zajęć:  10.00-16.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD, ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w środy
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP07/2016 Wrocław zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 06/2017 (SZCZECIN)

Terminy:

 1. 19 stycznia 2017 
 2. 09 marca 2017
 3. 11 maja 2017
 4. 15 czerwca 2017
 5. 21 września 2017
 6. 12 października 2017
 7. 16 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 14.30-20.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Akademickie Centrum Informatyki, ul. Piastów 41 p.519,  Szczecin 

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w czwartki
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP06/2016 Szczecin zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 SUPERWIZJA SUP 07/2017/A (SZCZECIN)

Terminy:

 1. 20 stycznia 2017
 2. 10 marca 2017
 3. 12 maja 2017
 4. 16 czerwca 2017
 5. 22 września 2017
 6. 13 października 2017
 7. 17 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 8.30–14.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Akademickie Centrum Informatyki, ul. Piastów 41 p.519, Szczecin

Koszt szkolenia:

 • 250,00 PLN
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 200,00 PLN

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i dla uczestników SUP06/2016/A Szczecin zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 07/2017/B (SZCZECIN)

Terminy:

 1. 20 stycznia 2017
 2. 10 marca 2017
 3. 12 maja 2017
 4. 16 czerwca 2017
 5. 22 września 2017
 6. 13 października 2017
 7. 17 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 14.30–20.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Akademickie Centrum Informatyki, ul. Piastów 41 p.519, Szczecin

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i dla uczestników SUP06/2016/B Szczecin zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 08/2017 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 26 stycznia 2017
 2. 02 marca 2017
 3. 04 maja 2017
 4. 22 czerwca 2017
 5. 14 września 2017
 6. 19 października 2017
 7. 02 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00 - 17.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi: 

 • zajęcia odbywają się w czwartki (10 godzin)
 • zajęcia dlanowych uczestników i uczestników SUP10/2016 Poznań zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 09/2017 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 27 stycznia 2017
 2. 03 marca 2017
 3. 05 maja 2017
 4. 23 czerwca 2017
 5. 15 września 2017
 6. 20 października 2017
 7. 03 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00 - 17.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi: 

 • zajęcia odbywają się w piątki (10 godzin)
 • zajęcia dlanowych uczestników i uczestników SUP11/2016 Poznań zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 10/2017 (POZNAŃ)

Termin: 27 stycznia 2017

Prowadzenie: mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00-16.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Mazowiecka 7, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • pozostałe daty do uzgodnienia z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 11/2017 (POZNAŃ)

Termin: 27 stycznia 2017

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: 15.30-19.30

Miejsce szkolenia: WTTS,  ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Koszty szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • jest to kontynuacja grupy superwizyjnej SUP 22/2016, możliwość dołączenia do grupy istnieje w miarę zwalniania się miejsc

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 12/2017 (WROCŁAW)

Termin: 28 stycznia  2017

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00-16.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WENDEREDU, ul. Św.Jadwigi 10/4, Wrocław

Koszty szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w soboty
 • jest to kontynuacja grupy superwizyjnej SUP 17/2016, możliwość dołączenia do grupy istnieje w miarę zwalniania się miejsc

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 13/2017 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 28 stycznia 2017
 2. 15-16 maja 2017
 3. 1-2 grudnia 2017

Prowadzenie: dr Jerzy S.Jakubowski (WTTS, SGST, SG, PTP)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Uwagi:

 • zajęcia dwudniowe, drugi dzień superwizje indywidualne
 • podany termin może ulec zmianie

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 14/2017 (TCZEW)

Terminy:

 1. 01 lutego 2017
 2. 01 marca 2017
 3. 26 kwietnia 2017
 4. 28 czerwca 2017

Prowadzeniemgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Miejsce szkolenia: Centrum Psychologiczno-Pastoralne WIĘŹ, Tczew, ul Wyszyńskiego 11

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 15/2017/A  (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 03 lutego 2017
 2. 31 marca 2017
 3. 30 czerwca 2017
 4. 22 wrzesnia 2017
 5. 17 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00-14.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD, ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątek

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 15/2017/B  (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 03 lutego 2017
 2. 31 marca 2017
 3. 30 czerwca 2017
 4. 22 wrzesnia 2017
 5. 17 listopada 2017

Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 15.00-19.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD,  ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątek

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 16/2017 (GDAŃSK)

Terminy:

 1. 03 lutego 2017
 2. 03 marca 2017
 3. 28 kwietnia 2017
 4. 30 czerwca 2017

Prowadzenie: mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-15.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: PPP nr 1,  ul. Obywatelska, Gdańsk

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki,
 • pozostałe terminy zostaną umówione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 17/2017 (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 16 lutego 2017
 2. 06 kwietnia 2017
 3. 25 maja 2017
 4. 28 września 2017
 5. 26 października 2017
 6. 23 listopada 2017

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 09.00-15.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD, ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszty szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w czwartek
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP15/2016 Wrocław zainteresowane kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 18/2017 (WARSZAWA)

Terminy

 1. 22 lutego 2017
 2. 05 kwietnia 2017
 3. 21 czerwca 2017
 4. 13 wrzesnia 2017
 5. 25 października 2017
 6. 06 grudnia 2017

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 14.30-19.00, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Warszawa, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

Uwagizajęcia odbywają się w środy

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 19/2017 (WARSZAWA)

Terminy

 1. 23 lutego 2017
 2. 06 kwietnia 2017
 3. 22 czerwca 2017
 4. 14 wrzesnia 2017
 5. 26 października 2017
 6. 07 grudnia 2017

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 14.00-18.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Warszawa, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

Uwagizajęcia odbywają się w czwartki

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 20/2017 (POZNAŃ)

Termin10 marca 2017 (NOWY TERMIN!)

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 9.45-15.00, 7 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Sierakowska 2/2, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątek
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 21/2017 (POZNAŃ)

Termin11 marca 2017 (NOWY TERMIN!)

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 09.00-17.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Sierakowska 2/2, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w soboty
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 22/2017 (POZNAŃ)

Termin: ustalany na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

Miejsce szkolenia: Gabinet Psychoterapii, ul. Lubeckiego 1, Poznań

Koszt szkolenia:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 23/2017 (BYDGOSZCZ)

Termin: terminy ustalane są  na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 24/2017 (BYDGOSZCZ)

Termin: terminy ustalane są  na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-13.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkoleniaul. Królowej Jadwigi 18 pok. 316, Bydgoszcz

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 25/2017 (GDAŃSK)

Termin: ustalane na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.30-15.00, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Hallera 127/5, Gdańsk

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 26/2017 (POZNAŃ)

Termin: do ustalenia z grupą i prowadzacym

Prowadzenie: dr n.med. Rafał Antkowiak (WTTS, PTP)

Godziny zajęć: 10.30-15.00, 5 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WIP Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, ul Promienista 30A/2, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:zajęcia odbywają się jeden poniedziałek w miesiącu

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy