Superwizje

Superwizja to profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej oraz wsparcie w doskonaleniu zawodowym. Przedmiotem superwizji może być oddziaływanie w ramach systemów terapeutycznych (terapeuta - pacjent, rodzina), wzajemne interakcje, wzorce zachowań i procesów.

Superwizja systemowa pobudza przyjmowanie zewnętrznej perspektywy i poprzez porównanie wielu kątów widzenia tworzy multiperspektywiczność, dzięki specyficznemu widzeniu każdego z uczestników superwizji.

Superwizja dotyczy zarówno zadań jak i procesów. Konkretne zadanie superwizji negocjują między sobą superwizor i osoba superwizowana. Superwizja to obustronnie tworzone, nowe znaczenia i generowanie nowych rozwiązań w działaniach.

Postawa w superwizji oparta jest na zasadach neutralności, wrażliwości na kontekst. W postępowaniu superwizyjnym bardzo ważny jest zarówno respekt w stosunku do uczestniczących osób jak i brak respektu wobec idei kierujących działaniami.

Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej prowadzą superwizje. Zajęcia te mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. Maksymalna liczebność grupy wynosi 12 osób (maksymalna ilość jest dopuszczalna przy superwizjach prowadzonych przez parę superwizorów).

Koszt szkolenia: wysokość opłat podana jest dla 8-10 osobowej grupy

Koszt superwizji indywidualnej:

Zasady:

 • uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny. O rezygnacji z miejsca w grupie należy poinformować minimum 1 spotkanie wcześniej
 • prowadzacy ma prawo odwołać zajęcia jeśli zbierze się mniejsza ilość osób

Odbyte godziny superwizji będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Superwizje są wymogiem koniecznym na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.
 

Lista superwizorów WTTS - więcej...
 

Zajęcia planowane na 2018:


SUPERWIZJA  SUP 01/2018  (WROCŁAW)

Terminy: 05 stycznia 2018

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00 – 14.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD, ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątek
 • pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP27/2017 zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 02/2018 (BYDGOSZCZ)

Termin: 11 stycznia 2018

Godziny zajęć: 9.00 – 13.30; 6 godzin szkoleniowych

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Miejsce szkolenia: Królowej Jadwigi 18, pok. 316, Bydgoszcz

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w czwartki
 • pozostałe terminy ustalane na bieżąco z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 03/2018 (POZNAŃ)

Terminy

 1. 12 stycznia 2018
 2. 09 marca 2018
 3. 20 kwietnia 2018
 4. 22 czerwca 2018
 5. 21 września 2018
 6. 23 listopada 2018

Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 9.45 – 15.00, 7 godzin szkoleniowych

Miejsce szkoleniaWTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP20/2017 zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 04/2018 (POZNAŃ)

Termin: 12 stycznia 2018

Prowadzeniemgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkoleniaul. Mazowiecka 7, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP10/2017 Poznań zainteresowane kontynuacją
 • osoby chcące dołączyć do grupy proszone są o kontakt bezpośredni z superwizorem
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 05/2018 (WARSZAWA)

Terminy

 1. 18 stycznia 2018
 2. 22 marca 2018
 3. 07 czerwca 2018
 4. 20 września 2018
 5. 25 paźdzernika 2018
 6. 06 grudnia 2018

Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 14.00 – 18.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkoleniaWarszawa, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

Uwagi

 • zajęcia odbywają się w czwartki
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP19/2017 zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 06/2018 (SZCZECIN)

Terminy:

 1. 18 stycznia 2018 
 2. 01 marca 2018
 3. 10 maja 2018
 4. 07 czerwca 2018
 5. 27 września 2018
 6. 18 października 2018
 7. 22 listopada 2018

Prowadzeniemgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć14.30 - 20.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Bazarowa 26-28, Szczecin

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w czwartki
 • zajęcia dla nowych uczestników i dla uczestników z grupy superwizyjnej SUP06/2017 Szczecin zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 SUPERWIZJA SUP 07/2018/A (SZCZECIN)

Terminy:

 1. 19 stycznia 2018
 2. 02 marca 2018
 3. 11 maja 2018
 4. 08 czerwca 2018
 5. 28 września 2018
 6. 19 października 2018
 7. 23 listopada 2018

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 8.30 – 14.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia:  ul. Bazarowa 26-28, Szczecin

Koszt szkolenia:

 • 250,00 PLN
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 200,00 PLN

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i dla uczestników SUP07/2017/A Szczecin zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 07/2018/B (SZCZECIN)

Terminy:

 1. 19 stycznia 2018
 2. 02 marca 2018
 3. 11 maja 2018
 4. 08 czerwca 2018
 5. 28 września 2018
 6. 19 października 2018
 7. 23 listopada 2018

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 14.30–20.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia:  ul. Bazarowa 26-28, Szczecin

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i dla uczestników SUP07/2017/B Szczecin zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 08/2018  (POZNAŃ)

Terminy: 20 stycznia 2018

Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 09.00 – 16.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w soboty
 • pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 09/2018 (WARSZAWA)

Termin:

 1. 22 stycznia 2018
 2. 19 lutego 2018

Prowadzeniemgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 09.30 - 15.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkoleniaul. Cieszkowskiego 1/3, lok. 179, Warszawa

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w poniedziałki
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP01/2017 Warszawa zainteresowane kontynuacją
 • osoby chcące dołączyć do grupy proszone są o kontakt bezpośredni z superwizorem
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 10/2018 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 25 stycznia 2018
 2. 08 marca 2018
 3. 17 maja 2018
 4. 21 czerwca 2018
 5. 04 października 2018
 6. 15 listopada 2018
 7. 06 grudnia 2018

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00 - 17.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi: 

 • zajęcia odbywają się w czwartki
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP08/2017 Poznań zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 11/2018 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 26 stycznia 2018
 2. 09 marca 2018
 3. 18 maja 2018
 4. 22 czerwca 2018
 5. 05 października 2018
 6. 16 listopada 2018
 7. 07 grudnia 2018

Prowadzeniemgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00 - 17.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi: 

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP09/2017 Poznań zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 12/2018/A  (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 26 stycznia 2018
 2. 16 marca 2018
 3. 11 maja 2018
 4. 15 czerwca 2018
 5. 05 paździenika 2018
 6. 16 listopada 2018

Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00-14.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD,  ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP15/2017/A Wrocław zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 12/2018/B  (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 26 stycznia 2018
 2. 16 marca 2018
 3. 11 maja 2018
 4. 15 czerwca 2018
 5. 05 paździenika 2018
 6. 16 listopada 2018

Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)

Godziny zajęć: 15.00-19.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD,  ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP15/2017/B Wrocław zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 13/2018 (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 31 stycznia 2018
 2. 28 lutego 2018
 3. 11 kwietnia 2018
 4. 20 czerwca 2018
 5. 03 października 2018
 6. 21 listopada 2018

Prowadzenie: mgr Tomasz Basiński (WTTS)

Godziny zajęć:  10.00-16.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD, ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w środy
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP05/2017 Wrocław zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 14/2018 (POZNAŃ)

Terminy:

 1. 07 lutego 2018
 2. 07 marca 2018
 3. 18 kwietnia 2018
 4. 13 czerwca 2018
 5. 26 września 2018
 6. 14 listopada 2018

Prowadzeniemgr Tomasz Basiński (WTTS)

Godziny zajęć:  09.00-15.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w środy
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP02/2017 Poznań zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 15/2018 (WROCŁAW)

Terminy:

 1. 08 lutego 2018
 2. 19 kwietnia 2018
 3. 14 czerwca 2018
 4. 11 października 2018
 5. 29 listopada 2018
 6. 13 grudnia 2018

Prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 09.00-15.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: OSWD, ul. Kamiennogórska 16, Wrocław

Koszty szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w czwartek
 • zajęcia dla nowych uczestników i uczestników SUP17/2017 Wrocław zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 16/2018 (WROCŁAW)

Termin: 17 lutego 2018

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00-16.30, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WENDEREDU, ul. Św.Jadwigi 10/4, Wrocław

Koszty szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w soboty
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP12/2017 Wrocław zainteresowane kontynuacją
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 17/2018 (POZNAŃ)

Termin: 23 lutego 2018

Prowadzeniemgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: 15.00-19.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Koszty szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP11/2017 Poznań zainteresowane kontynuacją
 • pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 18/2018 (POZNAŃ)

Terminy: zostaną ustalone w późniejszym terminie

Prowadzenie: dr Jerzy S.Jakubowski (WTTS, SGST, SG, PTP)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Uwagi:

 • zajęcia dwudniowe, drugi dzień superwizje indywidualne

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 19/2018 (TCZEW)

Terminy: ustalane na bieżąco z grupą

Prowadzeniemgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Miejsce szkolenia: Centrum Psychologiczno-Pastoralne WIĘŹ, ul Wyszyńskiego 11, Tczew 

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w środy
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP14/2017 Tczew zainteresowane kontynuacją
 • osoby chcące dołączyć do grupy proszone są o kontakt bezpośredni z superwizorem

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 20/2018 (GDAŃSK)

Terminy: ustalane na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-15.00, 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: PPP nr 1,  ul. Obywatelska, Gdańsk

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się w piątki,
 • pierwszeństwo uczestnictwa posiadają osoby z grupy superwizyjnej SUP16/2017 Gdańsk zainteresowane kontynuacją
 • osoby chcące dołączyć do grupy proszone są o kontakt bezpośredni z superwizore

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 21/2018 (BYDGOSZCZ)

Termin: ustalane na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-13.00, 5 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 22/2018 (POZNAŃ)

Termin: ustalany na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

Miejsce szkolenia: Gabinet Psychoterapii, ul. Lubeckiego 1, Poznań

Koszt szkolenia:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 23/2018 (BYDGOSZCZ)

Termin: ustalane na bieżąco z grupą

Prowadzeniemgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: 9.00-13.30, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 316, Bydgoszcz

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 24/2018 (GDAŃSK)

Termin: ustalane na bieżąco z grupą

Prowadzenie: mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.30-15.00, 6 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: ul. Hallera 127/5, Gdańsk

Koszt szkolenia:

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 25/2018 (POZNAŃ, via Skype)

Superwizja indywidualna - projekty rozwoju i kariera via Skype

Terminy: do uzgodnienia; od poniedziałku do soboty; przez cały rok

Prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Godziny zajęć: do uzgodnienia z superwizowanym; pojedyncza sesja trwa 60 minut; w zależności od celu superwizyjnego realizowane są sesje pojedyncze, cykle krótkie (3-4 sesje) lub długie

Miejsce szkolenia: via Skype (Skype: ziolkowska_szyszlo)

Koszt szkolenia:

Uwagi:

 • jest to superwizja skoncentrowana na: analizie funkcjonowania zawodowego, realizacji celów zawodowych i rozwojowych, kierowaniu karierą, planowaniu rozwoju wybranych kompetencji oraz profilaktyce wypalenia zawodowego lub radzeniu sobie z nim
 • daje możliwość tworzenia projektu rozwoju zawodowego lub kariery
 • praca w systemach: wewnętrznym superwizowanego; relacji z klientami/pacjentami lub współpracownikami, partnerami biznesowymi;  organizacyjnym (np. ośrodka, poradni, szpitala, NGO)
 • wzbogacona coachingowymi metodami pracy; praca na sesjach oraz pomiędzy nimi (zadania superwizyjne)
 • zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 26/2018 (ZIELONA GÓRA)

Terminy:

 1. 30 stycznia 2018
 2. 13 marca 2018
 3. 24 kwietnia 2018
 4. 05 czerwca 2018
 5. 25 września 2018
 6. 23 października 2018
 7. 27 listopada 2018

Prowadzeniemgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: 10.00-17.30, 10 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju  ul. Niecała 2G, Zielona Góra

Koszt szkolenia:

 • 310,00 PLN
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 250,00 PLN

Uwagi:

 • zajęcia odbywają się we wtorki
 • zajęcia dla nowych uczestników i zainteresowanych kontynuacją

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy