Nowości

16 stycznia 2018

  • Najbliższe spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego odbędzie się w środę 31 stycznia, o godzinie 18:30, w siedzibie WTTS. Zapraszamy do wspólnej dyskusji na temat tajemnicy zawodowej. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mailowy WTTS
  • Nowy PROGRAM 2018/2019 Więcej...
  • W dniach 2-3 lutego 2018 odbędzie sę warsztat Michała Jasińskiego "Terapia koherencji i prokrastynacja". Członkowie Nadzwyczajni WTTS mogą skorzystać z 20% rabatu przy opłacie. Więcej informacji tutaj...
  • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. Więcej...
  • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...