Kurs Atestowany dla Superwizorów ATS/SUP 01/2016

Kierownictwo merytorycznedr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)

ZJAZD 1

Termin: 20-21 maja 2016

Tematy

 1. Wzajemne poznanie się. Wyjaśnienie kontekstu podjęcia decyzji na szkolenie się w prowadzeniu superwizji oraz na udział w seminarium systemowym. Oczekiwania wobec zaplanowanych 4 dni obecnego szkolenia.
 2. Rola superwizora i proces superwizji z systemowego punktu widzenia: 
  • Teoria obserwowania w wyjaśnieniu George’a Spencer Browna
  • Autopojesa i niemożliwość komunikacji instruktywnej
  • Komunikacja w rozumieniu konstruktywistycznym
 3. Systemowe rozumienie procesu terapeutycznego i procesu superwizyjnego
  • Wyjaśnienie kontekstu nadania problemowi nazwy i kontekstu skierowania (podjęcia decyzji na terapię czy na superwizję)
  • Jakie zaproszenia ze strony klienta odczuwa terapeuta
  • Jakie zaproszenia ze strony superwizanta odczuwa superwizor
  • Negocjowanie zleceń – tak w procesie terapeutycznym jak i superwizyjnym
  • Formułowanie celów
  • Zawarcie kontraktu
  • Strategie dążenia do wyznaczonych celów
  • Sprawdzalność osiągnięcia celów
  • Ocena korzyści i niekorzyści osiągnięcia wyznaczonych celów
 4. Neutralność terapeuty – neutralność superwizora
  • Wynikanie postawy neutralnej tak terapeuty jak i superwizora z ich roli obserwatora drugiego rzędu
  • Neutralność wobec kryteriów i motywów dokonywania rozróżnień w procesie obserwowania (nie mylić z obojętnością)
  • Ewentualne konsekwencje utraty neutralności – tak w procesie terapeutycznym jak i superwizyjnym
  • Rodzaje neutralności
  • Postawa neutralna jako interwencja terapeutyczna i superwizyjna
 5. Zagadnienie zakresu odpowiedzialności terapeuty i odpowiedzialności superwizora za przebieg procesu terapeutycznego

Prowadzenie:  dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS), dr n.med. Rafał Antkowiak (WTTS)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Czas zajęć: piątek: 10.00-19.00 (przerwa obiadowa: 1,5 godziny), sobota: 9.00-18.00 (przerwa obiadowa: 1,5 godziny)

Koszt szkolenia:

 • 940,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed pierwszym spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 750,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

ZJAZD 2

Termin: 11-12 listopada 2016

Tematy:

 1. Sposoby pracy superwizora mające na celu
  • zmianę obrazu klienta
  • zmianę obrazu procesu terapeutycznego
  • zmianę motywów utworzenia sobie dotychczasowego obrazu klienta
  • analizę źródeł motywów dokonywania rozróżnień w komunikacji z systemem problemowym
   • Brain storming
   • Zespół reflektujący
   • Karuzela zleceń
   • Przeformułowywanie nazwy problemu
   • Redefinicja problemu w kategoriach wzorców komunikacji
   • Stosowanie metafor
   • Eksternalizacja problemu i używanie elementów przestrzeni
   • Metarozmowa (refleksja procesu terapeutycznego)
   • Konferencja z wewnętrznym teamem (wewnętrznymi głosami)
   • Praca z niefunkcjonalnymi wzorcami komunikacji w zespole

Prowadzenie:  dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS), dr n.med. Rafał Antkowiak (WTTS), mgr Wojciech Lindner (WTTS)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Czas zajęć: piątek: 10.00-19.00 (przerwa obiadowa: 1,5 godziny), sobota: 9.00-18.00 (przerwa obiadowa: 1,5 godziny)

Koszt szkolenia:

 • 940,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed pierwszym spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS