Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

dr Rüdiger Retzlaff

Psychoterapeuta, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

Urodzony w 1957. Po szkole w Niemczech i Wielkiej Brytanii studia w United World College of the Atlantic (stypendium), studia psychologiczne w Tybindze; dyplom 1985. Studia podyplomowe w Berkeley (stypendium Fulbrighta); uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty i psychoterapeuty dzieci i młodzieży 1991; doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu 2007.

Kieruje pracą Poradni terapeutycznej dla par i rodzin przy Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu. Prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny w Heidelbergu.

Jest terapeutą i nauczycielem w Instytucie Helma Stierlina; terapeutą, nauczycielem i superwizorem terapii systemowej, terapii behawioralnej i hipnoterapii (m.in.: AFTA, DGSF, DGVT), terapeutą psychodynamicznym, coachem-nauczycielem terapii (SG) oraz Członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Rodzin (AFTA) i Zgromadzenia Przedstawicieli Izby Psychoterapeutów Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia.

Główne zainteresowania naukowe:

  • Systemowa terapia rodzin
  • Rodziny z chorobami somatycznymi i niepełnosprawnościami
  • Rezyliencja, koherencja i salutogeneza w rodzinach
  • Kreatywne metody terapeutyczne w pracy systemowej z dziećmi i młodzieżą
  • Ewaluacja skuteczności terapii systemowej / terapii rodzinnej

Ostatnio wydane pozycje to:

  • Retzlaff, R. (2008): Spiel-Räume. Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Klett-Cotta.