Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

prof. dr Matthias Varga von Kibéd

Urodzony w 1950 r. w Bremie. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii, Logiki i Teorii Nauki na Uniwersytecie w Monachium, wykładowca podstawowych kwestii filozoficznych w psychoterapii i teorii postrzegania w Instytucie Psychologii Medycznej na Uniwersytecie w Monachium, na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (kierunek Tworzenie sztuki i terapia) oraz podstawowych zagadnień systemowych w Warsztacie scenograficznym w Wyższej Szkole Telewizji i Filmu w Monachium.

Współzałożyciel ISAF (1994), założył w Monachium wspólnie z Insą Sparrer Instytut SySt/Instytut Kształcenia, Edukacji i Nauki Systemowej. W instytucie pracuje głównie nad systemowymi ustawieniami strukturalnymi. Od 2003 r. instytut organizuje szkolenia dla terapeutów/doradców systemowych z tematem wiodącym Systemowe ustawienia strukturalne.

Główne obszary działań: superwizja indywidualna, coaching, superwizja instytutów i prowadzenie seminariów a także nauczanie w instytutach i towarzystwach terapii i doradztwa systemowego m.in. w Berlinie, Heidelbergu, Wiedniu, Grazu, Linzu; partner współpracujący w grupie przedsiębiorstw GC Spółka Consultingowa w Monachium.

Główne zainteresowania: teoria paradoksów, formalna teoria prawdy, logika niestandardowa, podstawy semiotyki formalnej, wczesny i środkowy Wittgenstein, podstawowe zagadnienia psychoterapii, myślenie systemowe, metodyka ustawień systemowych.