Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KZ 02/2011 (POZNAŃ)

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty: podpisaną ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ i kserokopie zaświadczeń potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o ukończeniu Kursu Podstawowego). Zgłoszenia będą rozpatrywane przez WTTS. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05 stycznia 2011. Wszystkim osobom zainteresowanym zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu zgłoszeń.

Liczba uczestników: 24 osoby

Czas trwania: do 1,5 roku

Porządek zajęć: 168 godzin szkoleniowych zajęć teoretyczno-warsztatowych, 7 2-3 dniowych spotkań

Kierownictwo merytoryczne: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)

Proponowane terminy, tematy i prowadzący na 2011/2012:

 • Termin: 14-16 lutego 2011
  Temat: Obserwator twórcą rzeczywistości. Systemowe rozumienie powstawania problemu. Konieczność eksploracji kontekstu skierowania. Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych.
  Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)
  Miejsce: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 308, tel. +48 61 85 84 370
  Czas: poniedziałek, wtorek, środa 10.00-18.00
   
 • Termin: 01-03 kwietnia 2011
  Temat: Update teorii i praktyki terapii systemowej - koncepcje praktyki systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży
  Prowadzenie: dr Kurt Ludewig (SG)
  Temat: Zaburzenia jedzenia - bulimia. Rozumienie, leczenie
  Prowadzenie: dr n.med Rafał Antkowiak (WTTS)
  Miejsce: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 01-02.04 sala 002, 03.04 sala 312 (ZMIANA SALI), tel. +48 61 85 84 370
  Czas: piątek, sobota, niedziela 10.00-18.00 
   
 • Termin: 05-07 czerwca 2011
  Temat: Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi
  Prowadzenie: mgr Tomasz Basiński (WTTS)
  Temat: Systemowa terapia lęku
  Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)
  Miejsce: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 306, tel. +48 61 85 84 370
  Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00 
   
 • Termin: 02-04 października 2011
  Temat: Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego
  Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG)
  Temat: Z lotu ptaka... co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą?
  Prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
  Miejsce: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 306, tel. +48 61 85 84 370
  Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00
   
 • Termin: 20-22 listopada 2011
  Temat: Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii. Kontekst pomocy, kontroli oraz chronicyzacji
  Prowadzenie: mgr Andreas Wahlster (SG)
  Temat: Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
  Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS), mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)
  Miejsce: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 306, tel. +48 61 85 84 370
  Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00
   
 • Termin: 25-27 marca 2012
  Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
  Prowadzenie: lek. Vera Hähnlein
  Temat: O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia terapia osób doświadczających przemocy
  Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)
  Miejsce:  WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 306, tel. +48 61 85 84 370
  Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek godzina 10.00-18.00
   
 • Termin: 25-27 maja 2012
  Temat: Terapia narratywna
  Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)
  Miejsce:  WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 306, tel. +48 61 85 84 370
  Czas: piątek, sobota, niedziela godzina 10.00-18.00

 

 

Koszt całego szkolenia: 5250,00 PLN (7 rat po 750,00 PLN) płatnych na trzy tygodnie przed każdym spotkaniem lub jednorazowo 4900,00 PLN (rabat 7,15%) płatne na trzy tygodnie pierwszym spotkaniem.

Wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS

Uwagi:

 • wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski
 • WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie kursu