mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

nauczyciel podejścia i doradztwa systemowego, superwizor WTTS
specjalista ds. rozwoju osobistego i zawodowego oraz kreowania wizerunku - psycholog, coach, trener, stylistka

Towarzyszy ludziom w tym jak stają się tym kim chcą i odważnie zaczynają żyć w preferowany przez siebie sposób. Inspiruje i wspiera by wytwarzali pożądane przez nich zmiany w sferze osobistej i/lub zawodowej. Zmiany związane z rozwojem, karierą zawodową, wizerunkiem.

Posiadane doświadczenie zawodowe rozwija praktykując w zakresie: prowadzenia szkoleń, warsztatów, superwizji, workshopów oraz dla klientek indywidualnych w zakresie: coachingu zarządzania rozwojem osobistym lub zawodowym, coachingu wizerunkowego z wykorzystaniem fotografii, tworzenia projektów realizacji celu rozwojowego oraz kreacji wizerunku.

Zainteresowania zawodowe to:
osoba dorosła i jej możliwości kreowania własnej historii za pomocą różnych środków i działań, podejście narracyjne i jego praktyczne zastosowania (kontekst prorozwojowy), koncept tak zwanej tożsamości preferowanej oraz działania kreatywne, słowa i twórcze pisanie.

W latach 1991-2011 praktyka terapeutyczna.(indywidualna terapia narracyjna osób dorosłych).

Certyfikowany psychoterapeuta systemowy - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP, Austria).

Członek założyciel WTTS, w latach 1998-2002 członek Zarządu WTTS.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi Instytut 3 Systemów i współpracuje z wieloma organizacjami.

Rekomendacje dostępne na www.i3s.pl, w zakładce O mnie.

Dnia 06 czerwca 2015 roku podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WTTS Pani Katarzynie Ziółkowskiej-Szyszło został jednogłośnie przyznany tytuł Honorowego Członka WTTS za wielki wkład w powstanie i rozwój Towarzystwa od momentu jego założenia

Kontakt:
tel. kom.: 607 244 209
e-mail: k.ziolkowska.szyszlo@gmail.com