Warsztaty 2016

WARSZTAT WRT 01/2016 (POZNAŃ)

Sześć trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 144 godzin szkoleniowych

Temat: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

ZJAZD 1

Termin: 11-13 lutego 2016

Temat: Wprowadzenie do terapii systemowej z dziećmi i nastolatkami  

Opis:  U korzeni terapii systemowej leżała praca terapeutyczna z dziećmi i nastolatkami. Od wczesnych początków terapii rodzinnej opracowano bardzo wiele koncepcji i technik służących włączaniu dzieci w sesje terapeutyczne, by odpowiadać na potrzeby młodych klientów i ich rodziców z różnych typów rodzin i z bardzo różnorodnymi problemami. Pierwsze warsztaty będą wprowadzeniem do najważniejszych koncepcji i technik. Uczestnicy poznają bogatą paletę interwencji systemowych, umożliwiających zabawowy, kreatywny rodzaj terapii, który pomoże ożywić sesję, poprawiając równocześnie ich efektywność.

Prowadzeniedr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)

Godziny zajęć: 10.00-18.00

ZJAZD 2

Termin:  26-28 maja 2016

Temat: Terapia systemowa z nastolatkami

Opis: Młodzi ludzie wiedzą, co to znaczy, znajdować się zawsze pomiędzy. Nie przynależą już do świata dzieci, a do świata dorosłych jeszcze nie. Wszystko jest w przełomie, zmieniają się – ciało, umysł, duchowość, emocje. Młodzi ludzi ludzie dobrze znają uczucie, że nikt ich nie rozumie. Czemu ma więc w ogóle służyć rozmowa z innymi? Seminarium będzie poświęcone kwestii, jakich specyficznych kompetencji potrzebują terapeuci, by nawiązać rozmowę z młodym człowiekiem.
Będziemy się kierować następującymi pytaniami:

 • Jak rodzice mogą stać się wsparciem w terapii swoich dzieci?
 • Jak stworzyć współpracę z młodymi ludźmi: o czym należy rozmawiać, a o czym nie? Jak rozmawiać? Kto powinien/może uczestniczyć w rozmowie, a kto nie?
 • Jaki repertuar metodyczny może się przydać i w jakich przypadkach?

Prowadzenie: mgr Andreas Wahlster (SG)

Godziny zajęć: 10.00-18.00

ZJAZD 3

Termin: 12-14 sierpnia 2016

Temat: Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków  

Opis:

 • wprowadzenie do psychotraumatologii
 • specyfika traumy u dzieci i nastolatków oraz ich rodzin
 • dbanie o siebie, techniki stabilizacji psychicznej i regulowania afektów (systemowo – w ukierunkowaniu na zasoby – imaginacyjnie)
 • koncepcja „bezpiecznego miejsca”
 • podstawowe strategie systemowe i z zakresu terapii traum w doradztwie, pedagogice i terapii

W miarę możliwości czasowych można omawiać przypadki z praktyki.

Prowadzenie:   mgr Cornelia Götz-Kühne (SG) 

Godziny zajęć: 10.00-18.00

ZJAZD 4  

Termin: 17-19 listopada 2016

Temat: Praca z klientem niezmotywowanym

Opis: W wielu kontekstach pracy (np. Urząd ds. Dzieci i Młodzieży, stacjonarne placówki wychowawcze, pomoc dla rodziny, pomoc społeczna dla dzieci, praca z uzależnieniem i inne) osoby pomagające spotykają się z klientami, którzy wydają się być mało lub wcale nie zmotywowani do współpracy. Starania czy wywieranie nacisku w celu uzyskania współpracy bądź wzajemnego szacunku często nie przynoszą spodziewanego efektu. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną sposoby pracy z „niezmotywowanymi” klientami wraz z możliwości ich zastosowania w kontekstach pracy uczestników (praca na indywidualnych przypadkach). Omówiona zostanie koncepcja de-triangulacji odwołująca się do założeń systemowych, uwzględniająca zarówno znaczenie procesów wewnętrznych, jak i presji świata zewnętrznego w kontekście zmiany zachowania.

Prowadzeniedr Marie Luise Conen

Godziny zajęć: czwartek: 10.00-18.00 (1,5 godz. przerwa obiadowa), piątek: 9.00-18.00 (1,5 godz. przerwa obiadowa), sobota: 9.00-16.00 (1,5 godz. przerwa obiadowa)

ZJAZD 5

Termin: 06-08 marca 2017

Temat: Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami

Opis: Podstawowe założenia praktyki ukierunkowanej na rozwiązanie. Wyznaczanie celów i wyjaśnianie zlecenia z dziećmi i rodzicami. Wywiad ukierunkowany na rozwiązanie z wykorzystaniem obrazków postaci.

Zabawy ruchowe – diagnostyka rozwojowa. Skalowanie z użyciem obrazków. Eksternalizacja z użyciem figurek zwierząt. Terapia z historyjkami obrazkowymi w terapii lęków dziecięcych. Wywiad dla uzyskania zasobów. Praca z nastolatkami: motywujące wywiady z klientami przysłanymi.

Doradztwo dotyczące wizerunku nastolatków.

Wyrażanie uczuć – rodzina Erdmann. Opowiadanie historii terapeutycznych: gra z opowiadaniem historii. Zadania domowe i interwencje dla rodzin

Prowadzeniedr Manfred Vogt

Godziny zajęć: 10.00-18.00

ZJAZD 6

Termin: 25-27 maja 2017

Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci

Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.

Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT) 

Godziny zajęć: 10.00-18.00

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Koszt szkolenia:

 • 6700,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1340,00 PLN przed I, II, III, IV i V spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  5500,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1100,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III, IV i V spotkaniem
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

WARSZTAT WRT 02/2016 (SZCZECIN)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 10 uczestników

Termin:  23-24 kwietnia 2016

Temat: Superwizja szkoleniowa - superwizja u siebie samego

Opis: Nauka umiejętności samodzielnej analizy własnego warsztatu terapeutycznego. Poszerzenie warsztatu o kolejne metody pracy terapeutycznej. Praca krok po kroku przez poszczególne etapy terapii. Nauka z wykorzystaniem prezentowanych przez uczestników przypadków terapeutycznych.

Adresat: uczestnicy, absolwenci, sympatycy szkoleń w terapii systemowej - chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej

Prowadzenie:  mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Miejsce szkolenia: Centrum Psychiatryczne ZDROJE, Szczecin, ul. Żołnierska 55

Godziny zajęć: sobota 10.00-18.00 (w tym 1h przerwy obiadowej), niedziela  9.00-16.00

Koszt szkolenia:

 • 600,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 300,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

WARSZTAT WRT 03/2016 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin szkoleniowych

Termin: 16-17 kwietnia 2016

Temat: Składanie kawałków życia na nowo - praca terapeutyczna  z osobami z doświadczeniem  przemocy. Model systemowy i narracyjny.

Opis:

 1. Skutki przemocy/traumy  wprowadzenie teoretyczne
 2. Konsekwencje przyjęcia perspektywy systemowej i narracyjnej:
  • rola terapeuty w systemie pomocy
  • postawa i relacja terapeutyczna - relacja współpracy, eksperctwo klienta
  • znaczenie siły , osobistego sprawstwa i związków z ludźmi
  • uznanie roli dyskursu społecznego
 3. Od tożsamości “ofiary” do tożsamości preferowanej - wybrane ścieżki działań terapeutycznych

Adresat: warsztat stanowi poszerzenie tematu prowadzonego w ramach kursu zaawansowanego (O rozwijaniu  Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy), w związku z powyższym warsztat jest skierowany do absolwentów KZ  osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie pracy z przemocą / traumą w ujęciu systemowym i narracyjnym

Prowadzący:  mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Godziny zajęć: sobota 10.00-19.00, niedziela 9.00-17.00 (w tym 1 godz przerwy obiadowej)

Koszt szkolenia:

 • 600,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 300,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

WARSZTAT WRT 04/2016 (POZNAŃ)

Szkolenie z zakresu pedagogiki traumy/doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi DeGPT/BAG Traumpädagogik  - kontynuacja dla absolwentów WRT 05/2015 (POZNAŃ).

Drugi poziom przygotowujący do certyfikatu z pedagogiki traumy/doradztwa (DeGPT/BAG Traumpädagogik) i WTTS.

Termin pierwszego spotkania: 10-11 sierpnia 2016

Temat: Praca z traumą

ZJAZD 1

Termin

 • 10 sierpnia 2016 - Superwizja Grupa I
 • 11 sierpnia 2016 - Superwizja Grupa II

Prowadzenie: mgr Cornelia Götz-Kühne (SG)

ZJAZD 2

Termin

 • 14 października 2016 - Superwizja Grupa I
 • 15-16 października 2016 - Moduł IV
 • 14 października 2016 - Superwizja Grupa II

Prowadzenie: mgr Cornelia Götz-Kühne (SG)

ZJAZD 3

Termin

 • 20-22 kwietnia 2017 - Moduł V

Prowadzenie: Gerald Möhrlein

ZJAZD 4

Termin

 • 23 czerwca 2017 - Superwizja Grupa I
 • 24-26 czerwca 2017 - Moduł VI
 • 27 czerwca 2017 - Superwizja Grupa II

Prowadzenie: Ulrike Reddemann

ZJAZD 5

Termin

 • 01-03 września 2017 - Kolokwium końcowe

Prowadzenie: mgr Cornelia Götz-Kühne (SG)

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19