Warsztaty 2009

WRT 02/2009 (WROCŁAW)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 16 godzin szkoleniowych dla 10-24 uczestników
Temat: Terapia par - warsztat szkoleniowy z elementami superwizji
Adresat: uczestnicy i absolwenci kursów terapii systemowej
Prowadzący: mgr Ewa Stankowska (WTTS)
Termin: 23-24 maja 2009, godzina: sobota 10.00-18.00, niedziela 9.00 - 17.00
Miejsce: Wrocław, Fundacja NON LICET, ul. Stalowa 6A, Wrocław
Koszt: 300,00 PLN (wpłata najpóźniej na tydzień przed terminem zajęć na adres i konto WTTS)


Warsztaty, które odbyły się w 2009 dla zorganizowanych grup zamkniętych