Warsztaty 2007

WRT 01/2007 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie o łącznej liczbie 8 godzin szkoleniowych dla 15-20 uczestników
Temat: "Systemowa rozmowa terapeutyczna - konstruowanie różnic drogą do zmiany"
Adresat: uczestnicy i absolwenci kursów terapii systemowej
Cel:

  1. doskonalenie własnego warsztatu w zakresie prowadzenia rozmowy terapeutycznej
  2. generowanie różnic w oderwaniu od opisu problemu prezentowanego przez klienta
  3. poszerzanie spektrum możliwości kreowania rozmowy terapeutycznej
  4. generowanie możliwych interwencji

Forma zajęć: ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, krótkie impulsy teoretyczne, analiza sekwencyjna nagrywanych materiałów wideo podczas gry ról
Prowadzący: mgr Tomasz Basiński (WTTS)
Termin: 12 maja 2007, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Poznań (dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie)
Koszt: 150 PLN (wpłata najpóźniej na tydzień przed terminem seminarium na adres i konto WTTS)