2004

SEM 01/2004

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin lekcyjnych dla 15 - 20 uczestników.
Temat: "Świat oczami dziecka... Patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam gdzie patrzysz"
Adresat: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach leczniczych, oświatowych, profilaktycznych.
Cel:

  1. Zdobycie umiejętności postrzegania i myślenia o otoczeniu dziecka w kategorii systemu oraz dynamiki powiązań istniejących pomiędzy elementami systemu (Dziecko, Dorośli, Rówieśnicy, Autorytety, Media i inne),
  2. Rozważanie pomysłów na zmiany w świecie dziecka,
  3. Projektowanie oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych.

Forma zajęć: analiza przypadków, demonstracja nagrań wideo, prezentacja własnych doświadczeń, konstelacje przestrzenne, krótkie impulsy teoretyczne i komentarze.
Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz (WTTS), mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS).
Termin: 21-22 lutego 2004 r., godzina 9.00-17.00.
Miejsce: Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 35L, "AION" Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych lub Poznań, ul. Botaniczna 2, Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych
Koszt: 180 PLN (wpłata na dwa tygodnie przed terminem seminarium na adres i konto WTTS).

SEM 02/2004

Jednodniowe spotkanie o łącznej liczbie 10 godzin lekcyjnych dla 10 - 15 uczestników.
Temat: "Świat oczami dziecka nadpobudliwego. Patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz gdzie patrzysz"
Adresat: rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy.
Cel:

  1. Zdobycie umiejętności postrzegania i myślenia o otoczeniu dziecka z ADHD w kategorii systemu oraz dynamiki powiązań istniejących pomiędzy elementami systemu (Dziecko, Dorośli, Rówieśnicy, Autorytety, Media i inne),
  2. Rozważanie pomysłów na zmiany w świecie dziecka,
  3. Techniki postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
  4. Wypracowanie wraz z uczestnikami oddziaływań wychowawczych dostosowanych do konkretnego dziecka.

Forma zajęć: analiza przypadków, prezentacja własnych doświadczeń, konstelacje przestrzenne, krótkie impulsy teoretyczne i komentarze.
Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz (WTTS), mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS).
Termin: 29 lutego 2004 r., godzina 9.00-18.00.
Miejsce: Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 35L, "AION" Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych lub Poznań, ul. Botaniczna 2, Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych
Koszt: 120 PLN (wpłata na dwa tygodnie przed terminem seminarium na adres i konto WTTS).

SEM 03/2004

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin lekcyjnych dla 15 - 20 uczestników.
Temat: "Między pełnym a pustym gniazdem czyli relacje dzieci - rodzice w kontekście etapów rozwoju rodziny"
Adresat: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, studenci psychologii i pedagogiki.
Cel:

  1. Zdobycie umiejętności postrzegania i myślenia o otoczeniu dziecka w kategorii systemu oraz dynamiki powiązań istniejących pomiędzy elementami systemu (Dziecko, Dorośli, Rówieśnicy, Autorytety, Media i inne),
  2. Rozważanie pomysłów na zmiany w świecie dziecka,
  3. Projektowanie oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych.

Forma zajęć: analiza przypadków, demonstracja nagrań wideo, prezentacja własnych doświadczeń, konstelacje przestrzenne, krótkie impulsy teoretyczne i komentarze.
Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz (WTTS), mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS).
Termin: 13-14 marca 2004 r., godzina 9.00-17.00.
Miejsce: Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 35L, "AION" Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych lub Poznań, ul. Botaniczna 2, Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych
Koszt: 180 PLN (wpłata na dwa tygodnie przed terminem seminarium na adres i konto WTTS).