Kurs Atestowany ATS 01/2018

Harmonogram na 2018 / 2019 / 2020

30 maja 2018 - ostateczny termin nadsyłania dokumentacji drogą pocztową (decyduje data wpłynięcia dokumentów do WTTS)

czerwiec 2018 - rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna

30 czerwca 2018 - ogłoszenie wyników rekrutacji, rozesłanie informacji do wszystkich zgłoszonych wraz z umową i przewodnikiem uczestnika

do 20 sierpnia 2018 - odesłanie podpisanych umów przez uczestników do WTTS

 

ZJAZD I

Termin: 22-26 września 2018

TematModuł - Trening interpersonalny w konwencji systemowej

Prowadzącymgr Maria Kasprowicz (WTTS), mgr Agnieszka Bleja (PTP)

Koszt szkolenia:

 • 1875,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 1500,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed pierwszym spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie

ZJAZD II

Termin: 12-14 paździrnika 2018

TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część I) 

Prowadzącymgr Kazimierz Bierzyński

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD III

Termin: 16-18 listopada 2018

TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część II) 

Prowadzącymgr Kazimierz Bierzyński

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD IV

Termin: 14-16 grudnia 2018

TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część III) 

Prowadzącymgr Kazimierz Bierzyński

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD V

Termin: 26-28 stycznia 2019

TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część IV) 

Prowadzący:  dr Jerzy S. Jakubowski,  mgr Kazimierz Bierzyński

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD VI

Termin: 15-17 lutego 2019

TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część I)

Prowadzący: CTPB

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD VII

Termin:  08-10 marca 2019

TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część II)

Prowadzący: CTPB

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD VIII

Termin:  11-13 kwietnia 2019

TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część III)

Prowadzący: CTPB

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD IX

Termin: 30 maja - 01 czerwca 2019

TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część IV)

Prowadzącydr Jerzy S. Jakubowski (WTTS, SGST, PTP), CTPB

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD X

Termin: 13-15 września 2019

Temat: Moduł - Zagadnienia etyczne w psychoterapii (część I)

Prowadzącymgr Marcelina Ptak (WTTS)

Temat: Moduł - Teorie rozwoju człowieka i rodziny

Prowadzącymgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD XI

Termin: 11-13 paździrnika 2019

Temat: Moduł - psychoterapia ericksonowska (część I)

Prowadzący: PIE

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XII

Termin: 15-17 listopada 2019

TematModuł - psychoterapia ericksonowska (część II)

Prowadzący: PIE

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XIII

Termin: 06-08 grudnia 2019

TematModuł - psychoterapia ericksonowska (część III)

Prowadzący: PIE

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XIV

Termin: 23-25 stycznia 2020

TematModuł - psychoterapia ericksonowska (część IV)

Prowadzący: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP), PIE

Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań


Zjazdy XV, XVI, XVII zostaną podane w późniejszym terminie