Kurs terapii systemowej dla zaawansowanych

Informacja ogólna

Kurs zaawansowany to poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychoterapii systemowej zdobytych podczas kursu podstawowego. Jest ważnym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego


Zawartość merytoryczna:

  1. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
  2. Terapeutyczne postępowanie w różnych systemach społecznych
  3. Specyfika psychoterapii systemowej w leczeniu osób z określonymi zaburzeniami
  4. Teoretyczne podłoże pracy terapeutycznej


Kryteria kwalifikacyjne dla uczestników kursu zaawansowanego:

  • szkolenie podstawowe z terapii systemowej prowadzone przez WTTS (lub inne o tożsamej zawartości merytorycznej po zaakceptowaniu przez organizatora)
  • przerwa pomiędzy kursem podstawowym a kursem dla zaawansowanych musi wynosić minimum jeden rok
  • wskazane zaświadczenia o superwizjach prowadzonych przez superwizora pracującego w konwencji systemowej (pierwszeństwo będzie przyznawane osobom, które odbyły superwizje prowadzone przez superwizorów WTTS)
  • aktywność zawodowa (praca, w której można wykorzystywać idee systemowe)


Zgłoszenie uczestnictwa: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty: podpisaną ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ i kserokopie zaświadczeń potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o ukończeniu Kursu Podstawowego). Zgłoszenia będą rozpatrywane przez WTTS.


Zaliczenie: podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełniej opłaty za szkolenie. Dopuszcza się 10% nieobecności czyli 16 godzin szkoleniowych.

Oferta szczegółowa - Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej

Archiwum kursów zaawansowanych