Kurs Atestowany przez PTP

Wstęp

Szkolenie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej od lutego 2008 posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej...

Stało się to możliwe dzięki przedłożeniu do atestacji programu szkolącego w psychoterapii spełniającego wymogi PTP. Kurs ww. przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a bazuje na programie szkoleniowym WTTS przygotowującym do Certyfikatu Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego.

We wrześniu 2018 roku rozpoczęła się czwarta edycja kursu organizowanego przez WTTS a atestowanego przez PTP dla osób, które są zainteresowane przygotowaniem i przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty PTP.

Zarząd Główny SNP i SNTR PTP na zebraniu w dniu 29.11.2011 roku na wniosek WTTS, zaakceptował zmiany w Kursie Przygotowującym do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który jest organizowany przez WTTS, dotyczące wymaganej ilości godzin superwizji z 255 godzin na 150 godzin. Intencją zmiany jest dopasowanie Kursu WTTS do wymogów PTP.
 

Archiwum kursów: