SZKOLENIA

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 06/2016 (SZ-N)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 7 spotkań w łącznej liczbie 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 14 osób

Proponowane terminy:

 1. 22-23 października 2016
 2. 21-22 stycznia 2017
 3. 11-12 marca 2017
 4. 13-14 maja 2017
 5. 17-18 czerwca 2017
 6. 23-24 września 2017
 7. 18-19 listopada 2017

Godziny zajęć: sobota: 10.00-19.00, niedziela 09.00-17.00

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Miejsce szkolenia: Centrum Psychiatryczne ZDROJE, ul. Żołnierska 55, Szczecin

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie:  mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego