SZKOLENIA

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 05/2016 (W-W)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 7 spotkań w łącznej liczbie 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 24 osoby

Proponowane terminy:

 1. 15-16 października 2016
 2. 03-04 grudnia 2016
 3. 04-05 lutego 2017
 4. 01-02 kwietnia 2017
 5. 01-02 lipca 2017
 6. 23-24 września 2017
 7. 18-19 listopada 2017

Godziny zajęć: sobota: 09.30-18.30, niedziela 8.30-15.30

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Miejsce szkolenia: Dzienny Dom Pobytu Seniora we Wrocławiu „Dom Pokoleń”, ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, 50-077 Wrocław

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS), mgr Tomasz Basiński (WTTS)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego