Doświadczenia własne

Praca z własnymi doświadczeniami jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia, a jednocześnie zredukowanie trudności, mogących zaszkodzić elastyczności terapeutycznej. Systemowe metody pracy z własnymi doświadczeniami ogniskują się na emocjonalnych, poznawczych oraz komunikacyjnych wzorcach uczestników i wprowadzaniu zmian w te obszary.

Tematyka pracy z własnymi doświadczeniami dotyczy różnorodnych związków jednostki: historii życia danej osoby i jej rodziny oraz jej obecnej sytuacji w rodzinie, jej życia zawodowego a także przynależności kulturowej i społecznej.

Ważną rolę w tego rodzaju zajęciach odgrywa różnorodność sposobów widzenia wszystkich uczestników grupy. Dzięki wymianie różnych możliwości nadawania znaczeń osoba podejmująca pracę z własnymi doświadczeniami może zyskać nowe spojrzenie na dotychczasową sytuację, samego siebie, życiowe role itp. Zawiera to także pożądane rozszerzenie własnych możliwości wyboru poprzez generowanie i nadawanie nowych znaczeń swojej historii. Prowdzący nauczyciele stosują w pracy różne techniki w celu pobudzenia i ubogacenia procesu doświadczania. Obok podstawowego repertuaru dochodzą elementy dynamiki grupy, wizualizacja, konstelacje itp.

Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej prowadzą doświadczenia własne. Maksymalna liczebność grupy wynosi 12 osób (ilość ta jest dopuszczalna przy dwóch prowadzących).

Koszty szkolenia: wysokość opłat podana jest dla 8-10 osobowej grupy

Zasady:

 1. Uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny
 2. Przy liczebności grupy poniżej 8 osób prowadzący może odwołać zaplanowane zajęcia

Odbyte godziny doświadczeń własnych będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny doświadczeń własnych dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.
 

Zajęcia planowane 2017:

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 01/2017 (SZCZECIN)

Trzy spotkania dwudniowe (3 x 25 godzin szkoleniowych)    

Terminy:

 1. 11-12 lutego 2017
 2. 29-30 kwietnia 2017
 3. 11-12 listopada 2017

Tematy:

 • Praca z własnym genogramem "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym tym więcej zmian"
 • Praca z własnym genogramem (c.d.) "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag"
 • Historie mojego życia "Jaką historię swoim życiem piszę"

Prowadzeniemgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: sobota 9.30-19.00, niedziela 08.30-17.00

Miejsce szkolenia: Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" Talęciarnia, ul. Różowa 17, Szczecin

Koszt 1 zjazdu:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 02/2017 (POZNAŃ)

Trzy spotkania dwudniowe (3 x 25 godzin szkoleniowych)    

Terminy:

 1. 18-19 lutego 2017
 2. 08-09 kwietnia 2017
 3. 25-26 listopada 2017

Tematy:

 • Praca z własnym genogramem "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym tym więcej zmian"
 • Praca z własnym genogramem (c.d.) "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag"
 • Historie mojego życia "Jaką historię swoim życiem piszę"

Prowadzeniemgr Ewa Stankowska (WTTS)

Godziny zajęć: sobota 9.30-19.00, niedziela 08.30-18.00 (przerwa obiadowa 1 godzina)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Koszt 1 zjazdu:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 03/2017 (POZNAŃ)- GRUPY BALINTA

Cykl trzech do pięciu dwudniowych (sobota-niedziela) spotkań. Zajęcia prowadzone w konwencji grup Balinta.

Grupy takie są wartościową metodą kształcenia osób zajmujących się pomocą innym. Przyczyniają się do lepszego rozumienia pacjenta a szczególnie własnych emocji doświadczanych w relacji z nim. To z kolei prowadzi do lepszego rozumienia samego siebie. Pracując w grupie doświadcza się wsparcia i odbarczenia (zjawisko uniwersalizacji czyli powszechności doświadczeń tych, którzy pomagają). Pozwala to m.in. na bardziej kompetentne rozwiązywanie własnych trudności.

Terminy:

 1. 25-26 lutego 2017
 2. 02-03 września 2017

Tematy: Trudy pracy z „trudnym” pacjentem

Prowadzenie: mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

Godziny zajęć: sobota 10.00-18.30, niedziela 09.00-17.30 (w tym godzinna przerwa obiadowa)

Miejsce szkolenia: ul. Mazowiecka 7, Poznań

Koszt 1 zjazdu:

Uwagi: pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 04/2017  (POZNAŃ)

Dwa spotkania dwudniowe (2x20 godzin szkoleniowych)

Termin: 25-26 lutego 2017

Temat: Praca z własnym genogramem

Prowadzenie: mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

Godziny zajęć: początek sobota 9.00

Miejsce szkolenia: Poradnia Leczenia Uzależnień, ul.Czwartaków 17, Poznań 

Koszt 1 zjazdu:

Uwagi: drugi termin zostanie uzgodniony z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 05/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin szkoleniowych

Termin: 04-05 marca 2017

Temat: Dokąd zmierzam... - czyli refleksja nad celami w moim życiu

Opis: Cele, czyli to dokąd zmierzam, dokąd decyduję się zmierzać, nadają kierunek nie tylko naszym działaniom ale całemu naszemu życiu. Czasami są precyzyjnie nakreślone z wyznaczonymi etapami ich osiągania a czasami przyjmują formę pragnienia, tęsknoty, potrzeby. Czasami jest tak, że to my sami stawiamy sobie cele a czasami one są stawiane przed nami i bierzemy je do pracy. Możliwe jest też, że w różnych obszarach naszego życia w różny sposób spotykamy się z naszymi celami. Cele są istotnym kontekstem, w którym możemy rozważać temat życia. Zapraszam na spotkanie z CELAMI W TWOIM ŻYCIU. Będzie to czas refleksji nad sposobem obchodzenia się z celami, nad tym dokąd doszłam/doszedłem w moim życiu w związku z celami i nad tym dokąd chcę dążyć, zmierzać. Będzie to czas kiedy potrzeby, marzenia, pragnienia, chcenia wraz z możliwościami będą mile widzianymi towarzyszami

Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: sobota: 10.00-19.00, niedziela 9.00-17.00 (w tym przerwa obiadowa 1 godzina)

Miejsce: ul. Sierakowska 2/2, Poznań

Koszt:

 • 650,00 PLN
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 06/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie  dla 4-5 par (18 godzin szkoleniowych)

Adresat: uczestnicy szkoleń WTTS oraz ich współmałżonkowie/partnerzy

Termin: 22-23 kwietnia 2017

Temat: Tak daleko nam do siebie i tak  blisko...   

Opis: Proponujemy spotkanie z najpiękniejszymi chwilami w związku, tymi z przeszłości i teraźniejszości;  także z tymi, które, choć trudne,  mogą dawać  siłę i pomysły na spełnianie tęsknot i pokonywanie trudności

Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS), mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)

Godziny zajęć: sobota 09.00-18.00 (przerwa obiadowa 30 minut), niedziela  09.00-14.00

Miejsce szkolenia: ul. Sierakowska 2/2, Poznań

Koszt szkolenia dla pary:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 07/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin szkoleniowych  

Termin: 13-14 maja 2017

Temat: Okno, kuchnia, filar, fundament, czyli kim jestem  dla rodziny?

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: sobota 10.00-19.00, niedziela 09.00-17.00 (przerwa obiadowa 1 godzina)

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 08/2017  (POZNAŃ)

Dwa spotkania dwudniowe (2x20 godzin szkoleniowych)

Termin: 21-22 października 2017

Temat: Praca z własnym genogramem

Prowadzenie: mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

Godziny zajęć: początek sobota 9.00

Miejsce szkolenia: Poradnia Leczenia Uzależnień, ul.Czwartaków 17, Poznań 

Koszt 1 zjazdu:

Uwagi: drugi termin zostanie uzgodniony z grupą

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW 09/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin szkoleniowych

Termin: 09-10 grudnia 2017

Temat: Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu wartość

Opis: "Możliwość poznania i przyjęcia swoich wartości pozwala poczuć, że nasze życie idzie w dobrym kierunku, a to, co robimy jest właściwe, dajace radość i energie życiową” M. White. Spotkanie jest czasem obcowania ze światem wartości, z tym czemu nadaję w życiu wartość, co jest cenne, drogie sercu. Jest czasem zanurzenia w świecie, który stanowi grunt dla rozwoju i umocnienia poczucia siebie i tego jak ja jestem i chcę być w życiu i w świecie. Pozwala poznać, zidentyfikować świat osobistych wartości, stworzyć jego obraz i ogladać z różnych perspektyw, poznać jego historię i stworzyć grunt dla rozwoju i umacniania tego świata

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowaicz (WTTS)

Godziny zajęć:  sobota: 10.00-19.00, niedziela: 09.00-17.00 (w tym godzinna przerwa obiadowa)

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy