Certyfikat

Kryteria otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego:

  • 330* godzin szkoleniowych teoretyczno - warsztatowych (łącznie kurs podstawowy i dla zaawansowanych oraz inne formy szkoleniowe z zakresu terapii systemowej),
  • 150 godzin szkoleniowych Doświadczeń Własnych prowadzonych przez superwizora - nauczyciela psychoterapii systemowej WTTS (istnieje możliwość zaliczenia 75 godzin doświadczeń własnych / terapii własnej odbytej u innych terapeutów uznanych szkół terapeutycznych),
  • 150 godzin szkoleniowych superwizji prowadzonych przez superwizora - nauczyciela psychoterapii systemowej WTTS,
  • 100 godzin wypracowanych w małych grupach dyskusyjnych (małe grupy o ustalonym składzie przedkładają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy i podpisy uczestników),
  • 4 opisy procesów terapeutycznych oraz przynajmniej 2 nagrania wideo z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych), zatwierdzone przez superwizora prowadzącego** z WTTS (pobierz plik: Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej>>>).
  • 200 godzin praktyki psychoterapeutyczno-doradczej,
  • rekomendacja superwizora prowadzącego do Zarządu WTTS o przyznanie kandydatowi Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. W uzasadnionych przypadkach superwizor ma prawo zalecić kandydatowi uzupełnienie szkolenia o dodatkowe godziny zajęć

 

Terminy składania dokumentacji i wydawania Certyfikatu:

  • Dokumenty złożone do końca czerwca będą rozpatrywane do końca grudnia bieżącego roku,
  • Dokumenty złożone do końca grudnia będą rozpatrywane do końca czerwca następnego roku.

__________________________________

*-320 godzin szkoleniowych dotyczy osób rozpoczynających szkolenie od 2013, 330 godzin szkoleniowych obowiązuje od 2015
**-superwizor prowadzący to realizujący z uczestnikiem minimum 50% zajęć superwizyjnych