mgr Dorota Dyksowska

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 133. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie uwieńczone certyfikatem Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Uzyskała certyfikat terapeuty poznawczo – behawioralnego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 133). Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskim Towarzystwie EMDR, Przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Obecnie uczestniczy w kursie na superwizora przeznaczonym dla zaawansowanych, prowadzonym przez Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo–Behawioralnej.

Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuje się w leczeniu fobii (w tym lęku przed lataniem, lęku społecznego oraz innych fobii prostych i złożonych), zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy. W swojej pracy wykorzystuje techniki wyobrażeniowe, integrujące procesy poznawczej restrukturyzacji ze schematem.

Udziela także konsultacji dla par przeżywających kryzys w związku.

Prowadzi warsztaty i szkolenia adresowane do psychologów oraz lekarzy psychiatrów, którzy są zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej.

Jest opiekunem stażu i monitoruje pracę przyszłych psychoterapeutów

Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.