WARSZTAT WRT 03/2018 (POZNAŃ)

Trzydniowe spotkanie o łącznej liczbie 24 godzin szkoleniowych dla 24 uczestników

Termin: 04-06 października 2018

Temat: Komunikacja afektywna w doradztwie i terapii systemowej

Opis: Doradztwo i terapia systemowa mają na celu m.in. zmianę lub pozbycie się zawężających czy destrukcyjnych konstrukcji rzeczywistości. Tego się zazwyczaj nie uda osiągnąć wyłącznie za pomocą dobrych pytań, przeformułowań itp. Ukształtowane przez historię naszego życia mechanizmy radzenia sobie mają nie tylko charakter poznawczy, ale także zawsze afektywny, tzn. że są one zakotwiczone w ciele i dlatego nie da ich się dowolnie zmieniać. Wiele strategii systemowych ma jednak charakter poznawczy i zaniedbuje afektywną dynamikę w relacji pomiędzy terapeutą, doradcą a klientem.
Ten warsztat prezentuje koncepcję rozumienia znaczenia afektów, uczuć i emocji w relacjach pary i w relacjach rodzinnych oraz podejścia do nich w terapii i doradztwie systemowym. Koncepcja ta zostanie wyjaśniona i pogłębiona, z uwzględnieniem jej konsekwencji dla pracy terapeutycznej i doradczej, w oparciu o przypadki uczestników, a także przypadki z praktyki wykładowcy. 

Prowadzący: Tom Levold

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć: 10.00-18.00 (w tym 1,5 godz przerwa obiadowa)

Koszt szkolenia:

  • 1400,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 750,00 PLN
  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 1100,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 550,00 PLN
  • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy