WARSZTAT WRT 04/2017 (POZNAŃ)

Szkolenie z zakresu pedagogiki traumy / doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy, realizowane zgodnie z wytycznymi Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. (DeGPT e.V)  i Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG e.V) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej.

Po ukończeniu całego kursu wraz z superwizjami oraz dopełnieniu wymogów certyfikacji zgodnie z wytycznymi DeGPT e.V. /BAG e.V.i WTTS uczestnicy otrzymają Certyfikat pedagogiki traumy / doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy DeGPT e.V./BAG e.V.

Termin I zjazdu (I MODUŁ): 10-12 listopada 2017

Temat: Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne dot. traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT oraz BAG Traumpädagogik

Zawartość merytoryczna:

MODUŁ 1

Wprowadzenie do psychotraumatologii oraz terapii zaburzeń potraumatycznych – podstawy i zasadnicze strategie w doradztwie

MODUŁ 2

Podstawowe postawy ukierunkowane na traumę i kształtowanie relacji w pedagogice i doradztwie: praktyka i refleksja, diagnostyka

MODUŁ 3

Praktyka i refleksja, podstawowe postawy ukierunkowane na traumę i kształtowanie relacji w pedagogice i doradztwie

MODUŁ 4

Stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencja kryzysowa specyficzna dla traumy przy dysocjacji, zachowaniach autodestrukcyjnych i tendencjach samobójczych

MODUŁ 5

Techniki stabilizacji cielesnej, opracowywanie i integracja traumy w kontekstach doradztwa i pedagogiki, różnice pracy z traumą w psychoterapii, doradztwie i w pedagogice, wsparcie i towarzyszenie w procesach spontanicznego przepracowywania traumy

MODUŁ 6

Refleksja nad własną rolą zawodową w odniesieniu do biografii i teraźniejszości

Superwizje w małych grupach 

Kolokwium kończące

Prowadzenie: Ulrike Reddemann, Cornelia Götz-Kühne, Gerald Möhrlein

Adresat: pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają Członkowie Nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs podstawowy terapii systemowej

Miejsce szkoleniaPoznań, doładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

  • 9200,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 3200,00 PLN przed I spotkaniem, 3000,00 PLN przed II spotkaniem, 3000,00 PLN przed III spotkaniem
  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 7500,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 2500,00 PLN przed I spotkaniem, 2500,00 PLN przed II spotkaniem, 2500,00 PLN przed III spotkaniem
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwaga: Obecna edycja kursu jest ostatnią w dotychczasowym  kształcie. Powyższe warunki uzyskania Certyfikatu DeGPT są aktualnie zmieniane i zostaną podane na naszej stronie tak szybko, jak tylko to możliwe. Liczba godzin nowej edycji kursu wzrośnie o około 30 godzin – oferta obejmie dodatkowe moduły i w konsekwencji przyniesie wzrost opłaty.