WARSZTAT WRT 03/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych

Termin: 30 września -01 października 2017

Temat: Praca z traumą /przemocą- model systemowy i narracyjny

Zawartość merytoryczna:

  1. Trauma/przemoc - wprowadzenie teoretyczne
  2. Skutki doświadczenia traumy/przemocy dla jednostki, rodziny.
  3. System ciało-uczucia-umysł 
  4. Konsekwencje przyjęcia metafory narracji dla terapii traumy/przemocy 
  5. Od tożsamości straumatyzowanej do tożsamości preferowanej - wybrane mapy rozmów terapeutycznych

Adresat: warsztat stanowi poszerzenie tematu prowadzonego w ramach kursu zaawansowanego (O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy), skierowany jest do absolwentów KZ, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z przemocą/traumą w ujęciu narracyjnym i systemowym

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Godziny zajęć: sobota (10.00-19.00), niedziela (09.00 - 17.00) w tym przerwa obiadowa 1 godzina

Koszt szkolenia:

  • 600,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 300,00 PLN przed szkoleniem
  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
  • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy