WARSZTAT WRT 01/2016 (POZNAŃ) - kontynuacja

Sześć trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 144 godzin szkoleniowych

Temat: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

ZJAZD 5

Termin: 06-08 marca 2017

Temat: Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami

Opis: Podstawowe założenia praktyki ukierunkowanej na rozwiązanie. Wyznaczanie celów i wyjaśnianie zlecenia z dziećmi i rodzicami. Wywiad ukierunkowany na rozwiązanie z wykorzystaniem obrazków postaci.

Zabawy ruchowe – diagnostyka rozwojowa. Skalowanie z użyciem obrazków. Eksternalizacja z użyciem figurek zwierząt. Terapia z historyjkami obrazkowymi w terapii lęków dziecięcych. Wywiad dla uzyskania zasobów. Praca z nastolatkami: motywujące wywiady z klientami przysłanymi.

Doradztwo dotyczące wizerunku nastolatków.

Wyrażanie uczuć – rodzina Erdmann. Opowiadanie historii terapeutycznych: gra z opowiadaniem historii. Zadania domowe i interwencje dla rodzin

Prowadzeniedr Manfred Vogt

Godziny zajęć: 10.00-18.00

ZJAZD 6

Termin: 25-27 maja 2017

Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci

Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.

Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT) 

Godziny zajęć: 10.00-18.00

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Koszt szkolenia:

  • 6700,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1340,00 PLN przed I, II, III, IV i V spotkaniem

  • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  5500,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1100,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem

  • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III, IV i V spotkaniem

  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS