WARSZTATY 2011

WARSZTAT  WRT 01/2011 (SZCZECIN)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 16 godzin szkoleniowych dla grupy od 15 uczestników na zgłoszenie i zapotrzebowanie osób zainteresowanych tematem

Temat: Terapia lęku w ujęciu systemowym

  1. etapy cyklu terapeutycznego
  2. terapia lęku jednodniowa
  3. terapia lęków społeczych

Adresat: uczestnicy, absolwenci i sympatycy szkoleń w terapii systemowej- chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej (uwaga - temat jest częściowo realizowany w ramach kursu zaawansowansowanego)

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z lękiem u klientów dorosłych i dzieci oraz nabycie konkretnej metody pracy z klientem lękowym

Forma zajęć: warsztat z możliwością praktycznego doświadczenia prezentowanej metody terapeutycznej

Liczba uczestników: minimum 15 osób

Termin i czas zajęć: 19-20 lutego 2011, godzina: 10.00-18.00

Miejsce: Centrum Psychiatryczne ZDROJE, Szczecin, ul. Żołnierska 55

Prowadzący: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Koszt: 400,00 PLN lub 360,00 PLN (rabat 10%) płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem na adres i konto WTTS

WARSZTAT  WRT 02/2011 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 16 godzin szkoleniowych dla grupy od 15 uczestników na zgłoszenie i zapotrzebowanie osób zainteresowanych tematem

Temat: Terapia lęku w ujęciu systemowym

  1. etapy cyklu terapeutycznego
  2. terapia lęku jednodniowa
  3. terapia lęków społeczych

Adresat: uczestnicy, absolwenci i sympatycy szkoleń w terapii systemowej- chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej (uwaga - temat jest częściowo realizowany w ramach kursu zaawansowansowanego)

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z lękiem u klientów dorosłych i dzieci oraz nabycie konkretnej metody pracy z klientem lękowym

Forma zajęć: warsztat z możliwością praktycznego doświadczenia prezentowanej metody terapeutycznej

Liczba uczestników: minimum 15 osób

Termin i czas zajęć: 07-08 maja 2011, godzina: 10.00-18.00

Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149 (istnieje możliwość noclegu w miejscu szkolenia)

Prowadzący: mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Koszt: 400,00 PLN lub 360,00 PLN (rabat 10%) płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem na adres i konto WTTS

WARSZTAT  WRT 03/2011 (POZNAŃ)

Temat: Systemowy coaching dla rodziców – narzędzia w doradztwie dla rodziców

Adresat: absolwenci, uczestnicy i sympatycy szkoleń w terapii systemowej

Opis: Profesjonaliści świadczący pomoc w obszarach psychospołecznych takich jak szkoła, pomoc dla młodzieży czy psychiatria coraz częściej napotykają na oczekiwania rodziców, szukających i potrzebujących wsparcia w swojej codziennej pracy wychowawczej. Sześciodniowy kurs ma przekazać podstawy systemowego coachingu dla rodziców. Referent skoncentruje się na transferze wiedzy do obszarów zawodowych zainteresowań uczestników

Słowa kluczowe: wyjaśnienie zlecenia, odnalezienie celu, ukierunkowanie na zasoby, pomoc i kontrola, praca biografi czna z rodzicami, lęk rodziców, obecność rodzicielska, praca z przypadkami. Referent od wielu lat pracuje z rodzicami, rodzinami i instytucjami świadczącymi pomoc

Forma zajęć: Warsztat z możliwością praktycznego doświadczenia prezentowanej metody terapeutycznej

Liczba uczestników: 25 osób

Terminy i czas zajęć:

  • ZJAZD I - 09–11 września 2011 (część I), godzina: 10.00-18.00
  • ZJAZD II - 23–25 listopada 2011 (część II), godzina: 10.00-18.00

Miejsce ZJAZDU I: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 308, tel. +48 61 85 84 370

Miejsce ZJAZDU II: WSNHiDz, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10, sala 306, tel. +48 61 85 84 370

Prowadzący: mgr Andreas Wahlster (SG)

Koszt: 1800,00 PLN płatne w 2 ratach po 900,00 PLN na 4 tygodnie przed I i II częścią lub 1620,00 PLN (rabat 10%) płatne na 4 tygodnie przed I częścią na adres i konto WTTS