Warsztaty 2010

WRT 02/2010 (WROCŁAW)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 16 godzin szkoleniowych
Temat: Terapia lęku w ujeciu systemowym
Adresat: uczestnicy, absolwenci i sympatycy szkoleń w terapii systemowej
Liczba uczestników: minimum 15 osób
Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z lękiem u klientów dorosłych i dzieci. Nabycie konkretnej metody pracy z klientem lękowym
Forma zajęć: warsztat z możliwością praktycznego doświadczenia prezentowanej metody terapeutycznej
Termin: 8-9 maja 2010, godzina: sobota 10.00-18.00, niedziela 9.00-15.00
Miejsce: Fundacja NON LICET, Wrocław, ul. Stalowa 6A, Wrocław
Prowadzący: mgr Ewa Stankowska (WTTS)
Koszt: 400,00 PLN lub 360,00 PLN (rabat 10%) płatne na trzy tygodnie przed spotkaniem na adres i konto WTTS

WRT 03/2010 (SZCZECIN)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 16 godzin szkoleniowych
Temat: Terapia lęku w ujeciu systemowym
Adresat: uczestnicy, absolwenci i sympatycy szkoleń w terapii systemowej
Liczba uczestników: minimum 15 osób
Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z lękiem u klientów dorosłych i dzieci. Nabycie konkretnej metody pracy z klientem lękowym
Forma zajęć: warsztat z możliwością praktycznego doświadczenia prezentowanej metody terapeutycznej
Termin: 22-23 maja 2010, godzina: sobota 10.00-18.00, niedziela 9.00-15.00
Miejsce: Centrum Psychiatryczne - Zdroje, Szczecin, ul. Żołnierska 55
Prowadzący: mgr Ewa Stankowska (WTTS)
Koszt: 400,00 PLN lub 360,00 PLN (rabat 10%) płatne na trzy tygodnie przed spotkaniem na adres i konto WTTS