Warsztaty 2015

WARSZTAT WRT 03/2015 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 15 uczestników

Termin: 11-12 kwietnia 2015

Temat: Praca z traumą w ujęciu narracyjnym

Zawartość merytoryczna:

 1. Trauma i jej skutki w ujęciu M.White'a
 2. Konsekwencje przyjęcia metafory narracji dla terapii traumy
 3. Od tożsamości straumatyzowanej do tożsamości preferowanej - mapy rozmów terapeutycznych

Adresat: warsztat stanowi poszerzenie tematu prowadzonego w ramach kursu zaawansowanego (O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy), stąd skierowany jest do absolwentów KZ, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z przemocą/traumą w ujęciu narracyjnym

Prowadzącymgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany później

Godziny zajęć: sobota, niedziela godzina 09:00-18:00 (przerwa obiadowa 1,5 godziny)

Koszt szkolenia:

 • 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 400,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 200,00 PLN przed szkoleniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

WARSZTAT WRT 04/2015 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 10 uczestników

Termin: 25-26 kwietnia 2015

Temat: Superwizja szkoleniowa - superwizja u siebie samego

Zawartość merytoryczna: nauka umiejętności samodzielnej analizy własnego warsztatu terapeutycznego. Poszerzenie wrasztatu o kolejne metody pracy terapeutycznej. Praca krok po kroku przez poszczególne etapy terapii. Nauka z wykorzystaniem prezentowanych przez uczestników przypadków terapeutycznych.

Adresat: uczestnicy, absolwenci, sympatycy szkoleń w terapii systemowej - chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej

Prowadzącymgr Ewa Stankowska (WTTS)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, Poznań

Godziny zajęć: sobota godz. 10.00-18.00 (w tym 1 godz. przerwy obiadowej), niedziela 9.00-16.00

Koszt szkolenia:

 • 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 400,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 200,00 PLN przed szkoleniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

WARSZTAT  WRT 05/2015 (POZNAŃ)

Cykl trzech  trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 72 godzin szkoleniowych

Termin i godziny zajęć:

 • 01-03 maja 2015 -  I MODUŁ
 • 03-05 lipca 2015 - II MODUŁ
 • 18-20 września 2015 - III MODUŁ

Temat: Praca z traumą

Zawartość merytoryczna

 • I MODUŁ: Wprowadzenie do psychotraumatologii
  Definicja traumy, podstawy neurobiologiczne, ochrona i czynniki ryzyka. Cwiczenia dystansujące i reorientujące. Traumatyzacje przewlekłe i ich następstwa, PTSD, zaburzenia więzi w powiązaniu z traumatyzacją, Wzmacnianie zasobów i regulowanie afektów.
 • II MODUŁ: Kompetencje doradcy
  Jaka postawa jest niezbędna w doradztwie/terapii osób straumatyzowanych? Znaczenie własnych doświadczeń biograficznych w pracy z osobami straumatyzowanymi, podejście do własnych granic, stresu i ryzyka wypalenia. Różnice w stosunku do innych settingów doradztwa. Techniki pracy stosowane po zdarzeniu traumatycznym.
 • III MODUŁ: Wzmacnianie rezyliencji oraz strategii dbania o siebie
  Ćwiczenia uwagi i wyobraźni związane z dbaniem o siebie. Traumy miedzypokoleniowe, praca z traumą i integracja w kontekstach doradczych i pedagogicznych, prezentacja i ćwiczenie metody praktycznej.
  Wszystkie moduły zawieraja oprócz treści teoretycznych także elementy związane z higieną psychiczną, doświadczeniami własnymi oraz ćwiczenia. Trzeciego dnia istnieje możliwość superwizji własnych przypadków

Adresat: absolwenci, uczestnicy i sympatycy szkoleń w terapii systemowej

Prowadzenie: mgr Cornelia Götz-Kühne (SG)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań

Koszt szkolenia:

 • 3500,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 1500,00 PLN przed I spotkaniem, 1000,00 PLN przed II spotkaniem, 1000,00 PLN przed III spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 2700,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 1300,00 PLN przed I spotkaniem, 700,00 PLN przed II spotkaniem, 700,00 PLN przed III spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Uwagi: szkolenie odpowiada wytycznym Towarzystwa DeGPT (Niemieckie Towarzystwo Psychotraumatologii) - kurs podstawowy doradcy, specjalisty psychotraumatologii

WARSZTAT WRT 06/2015 (POZNAŃ)

Trzydniowe spotkanie o łącznej liczbie 24 godzin szkoleniowych

Termin: 11-13 września 2015

Temat: Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji

Adresat: uczestnicy, absolwenci, sympatycy szkoleń w terapii systemowej - chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej

Prowadzący: dr Gerhard Ruf (IGST, SG, DGSF, BO.SYS)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań

Godziny zajęć: piątek 10.00-13.00 i 14.30-19.00, sobota godz. 9.00-13.00 i 14.30-18.00, niedziela 9.00-13.15

Koszt szkolenia:

 • 1100 płatne w całości lub w 2 ratach po 550,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 900,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 450,00 PLN przed szkoleniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

WARSZTAT WRT 08/2015 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 10 uczestników

Termin: 17-18 października 2015 - NOWY TERMIN!

Temat: Wprowadzenie do podejścia narracyjnego

Zawartość merytoryczna:

 1. Podstawowe założenia modelu narracyjnego
 2. Konsekwencje przyjęcia metafory narracji dla terapii
 3. Od obszaru problemu do tożsamości preferowanej - wybrane mapy rozmów
 4. Grupa Świadków Zewnętrznych - uznanie, wzbogacanie i umacnianie historii klientów
 5. Szerszy, społeczny, ekonomiczny, kulturowy i polityczny kontekst życia człowieka i jego miejsce w terapii

Adresat: warsztat stanowi poszerzenie tematu prowadzonego w ramach kursu zaawansowanego (Terapia Narracyjna), stąd skierowany jest do absolwentów KZ, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze

Prowadzącymgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany później

Godziny zajęć: sobota, niedziela godzina 09:00-18:00 (przerwa obiadowa 1,5 godziny)

Koszt szkolenia:

 • 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 400,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 200,00 PLN przed szkoleniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

WARSZTAT WRT 09/2015 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 10 uczestników

Termin: 14-15 listopada 2015

Temat: Superwizja szkoleniowa - superwizja u siebie samego

Zawartość merytoryczna: nauka umiejętności samodzielnej analizy własnego warsztatu terapeutycznego. Poszerzenie wrasztatu o kolejne metody pracy terapeutycznej. Praca krok po kroku przez poszczególne etapy terapii. Nauka z wykorzystaniem prezentowanych przez uczestników przypadków terapeutycznych.

Adresat: uczestnicy, absolwenci, sympatycy szkoleń w terapii systemowej - chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej

Prowadzącymgr Ewa Stankowska (WTTS)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, Poznań

Godziny zajęć: sobota godz. 10.00-18.00 (w tym 1 godz. przerwy obiadowej), niedziela 9.00-16.00

Koszt szkolenia:

 • 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 400,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 200,00 PLN przed szkoleniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS